مرکز آموزش

تئـوری انتخـاب

واقعیت‎درمانی و مدیریت راهبرانه
  • ورود

مرکز مشاوره و خدمات روانشاختی «انتخاب» افتتاح شد

به اطلاع تمام دوستان می‌رسانم که مرکز مشاورة «انتخاب» وابسته به مؤسسة تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی ایران به مدیریت اینجانب هم اکنون در تهران با مجوز بهزیستی افتتاح شده است. در این مرکز خدمات روان‌شناختی و مشاوره، در کنار آموزش‌های مختلف کاربست تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی ارائه می‌شود.

کسانی که خواهان دریافت خدمات از متخصصین تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی هستند می‌توانند با تلفن‌های مستقیم مرکز تماس گرفته و وقت مشاوره دریافت کنند.

تمام مشاوره‌ها توسط افراد صاحب صلاحیت و دارای گواهینامة بین‌المللی مؤسسة تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی انجام می‌گیرد.

تمام مشاوره‌ها با نظارت سوپرویژن اینجانب و توسط متخصصین مؤسسه انجام می‌شود.

دکتر علی صاحبی

آدرس: تهران، خیابان آیت‌الله کاشانی، خیابان بهنام، مقابل بوستان تربیت، مرکز جامع توانبخشی آرمان شایان، طبقة دوم، مرکز مشاوره «انتخاب»

تلفن: ۴۴۰۲۲۲۴۸ ـ ۴۴۰۲۲۲۴۹