مرکز آموزش

تئـوری انتخـاب

واقعیت‎درمانی و مدیریت راهبرانه
  • ورود

توضیحی برای اختصاصی شدن دوره‌های تئوری انتخاب

همان‌گونه که در سایت رسمی مؤسسه آمده است، تئوری انتخاب به عنوان یک تئوری تبیین‌گر رفتار آدمی و توضیح این‌که ما انسان‌ها چرا و چگونه رفتار می‌کنیم، به گروه یا افراد خاصی تعلق ندارد. همگان می‌توانند از آن بهره جویند. شعار اصلی مؤسسه بین‌الملل «آموزش تئوری انتخاب به همة جهانیان» است. ما عمیقاً اعتقاد داریم اگر همگان تئوری انتخاب را بیآموزند، خانواده، جامعه و جهان بهتری خواهیم داشت. بنابراین برای شرکت در دوره‌های تئوری انتخاب هیچ محدودیتی وجود ندارد و همگان می‌توانند در دوره‌های رسمی مؤسسه شرکت نمایند و گواهی شرکت دریافت کرده و تا سطح گواهینامه (سطح پنجم) پیش رفته و دانش و مهارت خود را در این تئوری و کاربست‌های آن گسترش دهند.

اما از آن‌جائیکه افراد با سوابق تحصیلی و شغلی و با اهداف متفاوتی در دوره‌ها شرکت می‌کنند و خوشبختانه تعداد متقاضیان بسیار زیاد است که به ما امکان تفکیک شرکت‌کنندگان بر اساس نیاز و سابقۀ تحصیلی و شغلی و بهره‌ای که قصد دارند از آموزش ببرند، می‌دهد، مؤسسه ویلیام گلسر -ایران دوره‌های رسمی خود را با توجه به نیاز شرکت‌کنندگان و زمینۀ کاری آن‌ها و بستری که قصد بکارگیری آن را دارند و یک دست‌سازی و همگنی افراد شرکت‌کننده که در کیفیت آموزش تأثیر بسزایی دارد، دوره‌های آموزشی را به تفکیک برای تمام گروه‌های متقاضی برگزار می‌کند، از این رو با توجه به عوامل ذکر شده در بالا دوره‌های آموزشی رسمی برای گروه‌های مختلف با تفکیک زیر برگزار می‌شود:

۱- دوره‌های رسمی ویژه روان‌پزشکان و متخصصین اعصاب

۲- دوره‌های رسمی ویژه روان‌شناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی

۳- دوره‌های رسمی ویژه مدارس (برای کارکنان مدارس، معلمین، مدیران، مشاوران مدارس)

۴- دوره‌های رسمی ویژه مدیریت راهبرانه در محل کار (مدیران صنایع، خدمات، مدیران اداری و کارکنان بخش صنعت و خدمات)

۵- دوره‌های رسمی عمومی (ویژه تمام کسانی که قصد دارند تئوری انتخاب را آموخته و در زندگی شخصی خود بکار گیرند. شرکت‌کنندگان این دوره‌ها می‌توانند متخصصین دیگر حوزه‌های علمی و فنی باشند ولی هدف از شرکت در این دوره‌ها رشد و تعالی پیشرفت شخصی خود و ارتقاء کیفیت زندگی خود است)

۶- دوره‌های ویژۀ والدین (۳ دورۀ دو روزه)

۷- دوره‌های ویژۀ زوجین (۲ دورۀ دو روزه)

لازم به ذکر است که محتوای تمام دوره‌ها بر بنیاد مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب است که در همۀ دوره‌ها تدریس می‌شود. بخش کاربست عملی و تمرین‌ها و سناریوها برای هر گروه اختصاصی خواهد بود که به مسائل و مشکلات و مفاهیم خاص همان گروه پرداخته می‌شود.

در دوره‌های رسمی برای عموم (چهار دورۀ رسمی ۲ روزه و یک دورۀ گواهینامه) تمام مفاهیم تئوری انتخاب و مسائلی چون: خشم، افسردگی، اضطراب، رضایت‌مندی و خشنودی از زندگی، حسادت، رقابت‌جویی،تعارضات بین فردی و تعارضات درون فردی مهارت‌های ارتباطی و زیر ساخت‌های ارتقاء رابطه در خانواده، محل کار و اجتماع، شیوه‌های گذر از حلقۀ قربانی به دایرۀ توانمندی‌ها و خلق یک زندگی خشنود و رضایت‌مند خواهد بود.

بنابراین تفکیک دوره‌ها به هیچ عنوان به معنی محروم کردن افراد یا گروه‌هایی از آموزه‌های تئوری انتخاب نیست.

مؤسسۀ تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راهبرانۀ ایران مفتخر است که در راستای چشم‌انداز و رسالت خود، یعنی “آموزش تئوری انتخاب به همگان” گام بردارد.