مرکز آموزش

تئـوری انتخـاب

واقعیت‎درمانی و مدیریت راهبرانه
  • ورود

Acceptance and Commitment Therapy

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی انتخاب برگزار میکند:

کارگاه سه روزة ACT

مدرس: دکتر حسن حمیدپور

تاریخ: پنجشنبه (۹۳/۱۱/۱۶)، جمعه (۹۳/۱۱/۱۷)، شنبه (۹۳/۱۱/۱۸)

هزینه: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

زمان: ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

مکان: مرکز مشاوره انتخاب

ثبت نام: از طریق سایت