مرکز آموزش

تئـوری انتخـاب

واقعیت‎درمانی و مدیریت راهبرانه
  • ورود

علت عدم برگذاری دوره های آموزشی در شهرستان ها

بدینوسیله به اطلاع دوستان و علاقمندان شهرستانی متقاضی شرکت در دوره های واقعیت درمانی جناب آقای دکترعلی صاحبی می رسانیم که علت عدم برگزاری دوره ها د ر شهرستانها بدین قرار است:

۱-   با توجه به ضیغ وقت جناب آقای دکتر علی صاحبی، مدت محدودی که در ایران هستند،  مشکلات بسیار زیاد و گسترده حمل و نقل هوایی که به وفور پرواز ها کنسل می شوند و گاهی تا ۱۲ ساعت معطلی در فرودگاهها را بهمراه دارد از این پس ایشان  فقط در تهران و مشهد این دوره ها را برگزار می کنند.

۲-    در زمستان امسال قریب بیست نفر از افرادی که آموزشهای مربی گری را گذرانده آخرین فاز مربیگری را به اتمام خواهند رساند و در صورت موفقیت برای انجام آموزش از طرف موسسه صاحب صلاحیت خواهند بود. بنا براین از فروردین ماه ۱۳۹۴ در مراکز استانها نیز دوره ها با مربیان جدید برگزار خواهد شد.

۳-   موسسه ویلیام گلسر در ایران (مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی “انتخاب”)، برای توسعه کاربست های تئوری انتخاب در ایران در تمام مراکز استانها نمایندگی دایر می کند. نمایندگی ها توسط دانش آموختگان موسسه مدیریت می شوند. تاکنون مرکز دنیای مطلوب در تبریز و مرکز خدمات روان شناختی سروش در مشهد دو نماینده رسمی خدمات روان شناختی و مشاوره با روش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی می باشند. دانش آموختگان تئوری انتخاب در اصفهان، گرگان، بندرعباس و کرمان  نیز در تدارک بازگشایی نمایندگی موسسه می باشند که پس از افتتاح به اطلاع شما خواهیم رساند.

۴-   بزودی اسامی مشاورینی که از دانش آموختگان تئوری  انتخاب هستند و در استانهای مختلف مشغول به  کارند، از طریق همین سایت به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

شاد و سربلند باشید

مرکز مشاوره “انتخاب”