مرکز آموزش و مشاوره روانشناختی

انـتـخــاب

  • ورود

آغاز ثبت نام دوره های عملی پایه (دوم)

این دوره ها  توسط سوپروایزران مورد تأیید مؤسسه واقعیت درمانی برگزار می شود. (ضمناً اسامی و رزومه سوپروایزران دوره های عملی در همین سایت جهت آشنایی و معرفی درج شده است.)

چهت ثبت نام در دوره مورد نظر خود، به قسمت دوره های آموزشی سایت مراجعه کنید.

آقای مهدی مناف زاده

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۱۳۹۴/۰۲/۱۸

۱۳۹۴/۰۲/۲۴

آقای علی یعقوبی/ خانم افسون احمدی (مدرسه)

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

آقای شاهین احمدیان/ آقای دکتر شاهین مجلسی

۱۳۹۴/۰۴/۱۲

۱۳۹۴/۰۴/۲۶

۱۳۹۴/۰۵/۰۹

۱۳۹۴/۰۵/۲۳

۱۳۹۴/۰۶/۰۶

آقای مهدی فدایی

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۳۹۴/۰۲/۲۴

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

آقای حسن ملکیان/ خانم مونا ملکیان

۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۱۳۹۴/۰۶/۲۴

آقای مهدی حاجی اسماعیلی/ خانم مهشید کارخانه چی

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۱۳۹۴/۰۵/۰۱

خانم نوشین حکیمی (تبریز)

۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۱۳۹۴/۰۵/۱۵

۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۱۳۹۴/۰۶/۱۲

خانم منیره کردلو/ خانم فهیمه حبشی زاده

۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۱۳۹۴/۰۴/۱۴

۱۳۹۴/۰۵/۰۴

آقای سیدعلی قاسمی/ خانم فاطمه معین

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

خانم دکتر عاطفه سلطانی فر/ خانم دکتر زهرا خوشنویسان (مشهد)

 ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

 ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

 ۱۳۹۴/۰۳/۲۲

 

masaj salonu ankara Masaj Ankara Salonları Ankara masaj evde masaj masaj salonu Deutsche Pornos Kostenlose Pornos film izle sex hack forum r57shell c99 shell r57 Hacking hacklink